Kobiety w województwie kujawsko-pomorskim (opracowanie sygnalne)