Celem opracowania jest ukazanie potencjału społeczno-gospodarczego i turystycznego gmin województwa kujawsko-pomorskiego leżących wzdłuż szlaków Międzynarodowych Dróg Wodnych E-40 i E-70 w 2012 r. w oparciu o wybrane zmienne diagnostyczne. Sytuację społeczno-gospodarczą w analizowanych gminach odniesiono do pozostałych gmin w województwie oraz sytuacji w województwie ogółem.  Ponadto w  opracowaniu zamieszczono informacje na temat roli dróg wodnych we współczesnym świecie, krótki rys historyczny międzynarodowych działań mających na celu rozwój sieci dróg wodnych w Europie, dane na temat śródlądowych dróg wodnych w Polce. Zwrócono również uwagę na działania podejmowane przez władze województwa kujawsko-pomorskiego mające na celu  wykorzystanie potencjału tkwiącego w szlakach wodnych biegnących przez terytorium Kujawsko-Pomorskiego.