Informacja o ludności w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób starszych