Niniejsze opracowanie sygnalne zawiera informacje o liczbie szkół, uczniów i absolwentów w szkołach dla dorosłych w latach szkolnych 2004/05-2013/14 w województwie kujawsko-pomorskim. Celem opracowania jest przedstawienie zmian w systemie edukacji osób dorosłych w województwie w minionej dekadzie. Źródłem informacji były sprawozdania instytucji oświaty i wychowania realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz od roku szkolnego 2007/08 dane z Systemu Informacji Oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dane zaprezentowano również w formie wykresów.