Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Powszechny Spis Rolny 2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.10.2020

.

AKTUALNOŚCI Z PRZEBIEGU PSR 2020 W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSK0-POMORSKIM:

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.

 

NUMERY TELEFONÓW SŁUŻBOWYCH WYKORZYSTYWANE PODCZAS SPISU PSR 2020


  • W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy 65 tysięcy gospodarstw. Po 1,5 miesiąca spisało się nieco powyżej 30%. Dlatego, żeby pomóc rolnikom organizujemy spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS. Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 10.00. Potrwa 60 minut.
  • po pierwszym tygodniu realizacji badania - najważniejszego badania polskiej wsi poprzez samospis internetowy oraz poprzez funkcję Spisz się przez telefon z wykorzystaniem Infolinii Statystycznej mamy pierwszych liderów! Najwięcej osób spisało się dotychczas w gminach: Gniewkowo, Kcynia, Sępólno Krajeńskie, Mrocza, Janikowo, Ciechocinek.  Gratulujemy i liczymy na podtrzymanie dobrej passy i dalsze dobre działanie!
  • od 16 września do pracy ruszają rachmistrzowie telefoniczni - jak zadzwoni do Ciebie rachmistrz to nie możesz odmówić mu udzielenia odpowiedzi. Udział w badaniu jest obowiązkowy. Spisz się sam, skorzystaj z pomocy Infolinii lub udaj się do Gminnego Biura Spisowego w którym czeka specjalnie przygotowane miejsce do samospisu.


Termin

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.


Do końca Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pozostało:


 


Kogo obejmuje spis rolny?

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

  • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych),
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Czy spis jest obowiązkowy?

Tak, wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.


O jakie dane będziemy pytać w spisie?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.


Czy nasze dane są bezpieczne?

Tak, podlegają tajemnicy statystycznej, w rozumieniu art. 10 ustawy o statystyce publicznej z 1995 r. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia.

Dostęp do danych zebranych w spisie posiadają wyłącznie upoważnione służby statystyczne. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Przekazane informacje są agregowane, tak, by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. Podane przez nas dane posłużą jedynie do analiz mających ustalić ogólną sytuację polskiego rolnictwa oraz mieszkańców terenów wiejskich.Więcej na www.spisrolny.gov.pl

Do góry