Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Drugi spis próbny przed NSP 2021 w gminie wiejskiej Chełmno

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.03.2020

KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIEJSKIEJ CHEŁMNO

 


Termin

Drugi spis próbny odbędzie się od 1 do 30 kwietnia 2020 r. według stanu na 31 marca 2020 r.

Do końca drugiego spisu próbnego pozostało:


 


Dlaczego Chełmno?

W gminie mamy korzystne proporcje udziałów ludności wg ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie ludności (niski udział ludności w wieku poprodukcyjnym, wysoki w wieku przedprodukcyjnym).


Dlaczego nie zrezygnowaliśmy z realizacji spisu próbnego w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii?

Główny Urząd Statystyczny w swojej ponad stuletniej działalności mierzył się z wieloma trudnymi sytuacjami, w których zobligowani byliśmy do zachowania ciągłości pracy i wypełniania misji urzędu - dostarczania rzetelnych informacji, opisujących bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą kraju.

Raz na 10 lat przed krajowymi urzędami statystycznymi na świecie stoi jedno - najważniejsze dla statystyki publicznej zadanie - realizacja powszechnego spisu ludności. Rundy spisowe są organizowane w tym samym czasie na świecie, aby zachować porównywalność danych z poszczególnych krajów.

Chcemy do tego zadania przygotować się jak najlepiej, niezależnie jaka sytuacja spotka nas w przyszłym roku, kiedy będziemy realizowali Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Odpowiednią organizację spisu ludności w 2021 r. zapewniają nam między innymi spisy próbne, a do ich przeprowadzenia zobowiązuje nas ustawa o spisowa.

Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej znalazł się nasz kraj, a jednocześnie jesteśmy zobligowani ustawowo do przeprowadzenia spisu próbnego. Dlatego też podejmujemy się realizacji tego zadania. To również dla statystyki publicznej czas próby funkcjonowania urzędu i zapewnienie realizacji podstawowych zadań urzędu w niecodziennej sytuacji.


Dlaczego warto wziąć udział w spisie próbnym?

Narodowy spis powszechny jest fotografią społeczeństwa pokazującą, jak żyjemy i jak na przestrzeni lat zmienia się struktura społeczna, demografia i warunki życia.

Zaangażowanie gmin i ich mieszkańców oraz udział w spisie próbnym są niezwykle cenne. Poprzez udział w spisie próbnym pomagają nam m.in. sprawdzić założenia metodologiczne, funkcjonalność elektronicznego formularza spisowego.

Narodowy spis powszechny przeprowadzany jest co 10 lat i podlegają mu wszystkie osoby przebywające stale lub czasowo w naszym kraju. Pytania dotyczą m.in. wieku, stanu cywilnego, wykształcenia, zawodu, aktywności ekonomicznej, niepełnosprawności, charakterystyki etniczno-kulturowej, migracji. W badaniu zbierane są też dane na temat mieszkań od osób, które dane lokum zamieszkują. W formularzu są więc pytania o metraż czy sposób ogrzewania mieszkania.

Zakres zbieranych informacji jest porównywalny do poprzednich spisów po to, by pokazać, jak zmienia się społeczeństwo. Jego zakres odpowiada na krajowe potrzeby informacyjne. Dzięki spisowi wiemy na przykład, ile osób zamieszkuje daną miejscowość, jaki jest wiek tych osób, jakie posiadają wykształcenie, jakie są zasoby mieszkaniowe. Wyniki spisu służą między innymi samorządom do kształtowania polityki lokalnej, a to przekłada się na życie mieszkańców. Gmina wykorzystując dane ze spisu może podjąć decyzję, w jakie usługi odpowiadające np. potrzebom osób młodych powinna inwestować, ile powinno być zbudowanych przedszkoli, żłobków czy punktów usługowych. Dla samorządów spis jest też miarą skuteczności prowadzonej polityki.

Na wynikach spisu władze publiczne i różne podmioty opierają swoje decyzje i strategie. Na przykład bilans ludności GUS jest wskazany w szeregu ustaw jako podstawa dla określania przez Ministerstwo Finansów wysokości subwencji dla gmin. Ministerstwo Zdrowia wykorzystuje te dane planując środki na ochronę zdrowia w poszczególnych regionach Polski. Także dotacje unijne są przyznawane m.in. w oparciu o liczbę mieszkańców, określoną wynikami ostatniego spisu.

Poprzez uczestnictwo w spisie każdy z nas staje się kluczowym uczestnikiem działań, które prowadzą do budowania lepszej przyszłości.

Dlatego też Narodowy Spis Powszechny realizujemy pod hasłem „Liczy się każdy”.

W jaki sposób zostanie przeprowadzony drugi spis próbny?

Aby zagwarantować respondentom i naszym pracownikom bezpieczeństwo (i nie narażać ich zdrowia) zdecydowaliśmy, że drugi spis próbny przeprowadzimy wyłącznie w oparciu o samospis internetowy i telefoniczny (z pomocą rachmistrza). Nie będziemy realizowali spisu próbnego poprzez wywiad bezpośredni, co oznacza, że żaden pracownik statystyki publicznej nie odwiedzi Państwa mieszkania. Dane – zgodnie z ustawą o NSP 2021 - pozyskamy z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej oraz od mieszkańców Polski.

Przyjęte metody realizacji spisu próbnego pozwolą nam zachować pełne bezpieczeństwo. Jednocześnie sprawdzimy jak jesteśmy przygotowani (statystycy i mieszkańcy gmin) na wypełnienie obywatelskiego obowiązku w czasach kiedy kontakt bezpośredni jest ograniczony.

Aplikacja będzie dostępna na tej stronie od 1 kwietnia 2020 r. Logowanie do aplikacji będzie intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego, mającego połączenie z Internetem. Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie spisać się samodzielnie, pomogą mu w tym nasi rachmistrzowie telefonicznie.

Mamy nadzieję, że przyjęte przez nas rozwiązanie spotka się ze zrozumieniem mieszkańców 16 gmin wytypowanych do spisu próbnego i wspólnie sprostamy temu ogromnemu wyzwaniu.


Czy zbierane dane będą bezpieczne?

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie zebrane przez respondentów dane są objęte tajemnicą statystyczną. Zapewniamy, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w drugim spisie próbnym - plik do pobrania


Gdzie mogę kierować dodatkowe pytania?

Masz pytanie dotyczące spisu? Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy dedykowaną infolinię: 22 279 99 99 wewnętrzny 8.


Więcej o gminie wiejskiej Chełmno można znaleźć w Statystycznym Vademecum Samorządowca.


 

Więcej na stronie: spis.gov.pl


Do góry