W dniach od 5 do 20 listopada 2018 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:

Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (formularz R-r-pw)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały objęte ww. badaniem mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 8-20 listopada 2018 r.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora) czynny w godzinach 8.00 – 18.00.