Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

2 marca 2017 r., Toruń

I Toruńskie Forum Zawodowców

 1. Organizator/Współorganizator:
  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołem Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.
 2. Uczestnicy:
 • administracja rządowa i samorządowa
 • organizacje pracodawców
 • placówki oświatowe w zakresie szkolnictwa zawodowego
 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 1. Cele:
 • zaprezentowanie oferty edukacyjnej toruńskich szkół technicznych i zawodowych oraz współpracujących z nimi podmiotów.
 • wymiana doświadczeń: szkoły – doradcy zawodowi – instytucje otoczenia biznesu – pracodawcy.
 1. Osoby prowadzące: Maria Chilińska, Maria Stańczewska
 2. Materiały:  zdjęcia

18 listopada 2016 r., Mogilno

Dzień Edukacji Ekonomicznej w Zespole Szkół w Mogilnie

 1. Organizator/Współorganizator: Zespół Szkół w Mogilnie
 2. Uczestnicy:
 • ok. 80 uczniów z Technikum Organizacji Reklamy i Technikum Ekonomicznego wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z kadrą dydaktyczną,
 • ok. 10 uczniów z zaprzyjaźnionych z Zespołem Szkół w Mogilnie gimnazjów wraz z kadrą dydaktyczną.
 1. Cele:
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu statystyki i jej odzwierciedlenia w życiu codziennym,
 • poznanie sposobów i celów pozyskiwania danych statystycznych,
 • istotność roli człowieka w statystyce,
 • umiejętność prawidłowej interpretacji danych statystycznych przedstawionych w formie wykresów, tabel i diagramów,
 • obliczanie i interpretacja podstawowych miar statystycznych,
 • wyszukiwanie, selekcjonowanie i porządkowanie informacji z dostępnych źródeł.
 1. Osoby prowadzące: Monika Kilan, Jadwiga Kosowska, Patrycja Podemska.
 2. Materiały: zdjęcia

 

20 października 2016 r.

Obchody "Europejskiego Dnia Statystyki"

 1. Uczestnicy: 
 • mieszkańcy Bydgoszczy,
 • 74 studentów administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • zapoznanie się z portalami informacyjnymi GUS i US,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z Banku Danych Lokalnych – generowanie zestawień danych i wykresów z uwzględnieniem różnych parametrów,
 • zapoznanie się z modułem Przekroju terytorialnego BDL – praktyczne ich wykorzystanie.
 1. Osoby prowadzące:  Małgorzata Górka, Karolina Hunker, Patrycja Podemska, Marta Kordylewicz, Jadwiga Kosowska.
 2. Materiały pamiątkowe:

4 października 2016 r.

Gra miejska pt.: „Igrzyska Przedsiębiorczości”

 1. Uczestnicy:
 • uczniowie 8 szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami.
 1. Cele:
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej,
 •  zapoznanie uczniów i nauczycieli z podstawowymi ścieżkami dostępu do danych statystycznych (Bank Danych Lokalnych, Demografia, publikacje statystyczne),
 • zdobycie doświadczenia polegającego na wyszukiwaniu danych,
 • umiejętność przeprowadzenia prostej analizy na podstawie danych statystycznych dotyczących miasta Torunia i woj. kujawsko-pomorskiego.
 1. Osoby prowadzące: Maria Chilińska, Maria Stańczewska oraz Mateusz Bautembach - przedstawiciel organizatora.
 2. Materiały pamiątkowe:

28 sierpnia 2016 r.

Spotkanie pt.: „Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej"

 1. Uczestnicy:
 • reprezentanci władz samorządowych,
 • mieszkańcy regionu.
 1. Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej,
 • zapoznanie z metodologią i terminami badań ankietowych,
 • zapoznanie się z ofertą edukacji statystycznej,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
 1. Osoby prowadzące: Michał Cabański, Irena Franczyk, Małgorzata Górka, Anna Hoffmann, Marta Kordylewicz, Joanna Wojciechowska.
 2. Materiały pamiątkowe:

25 czerwca 2016 r.

Spotkanie pt.: „Dni Włocławka"

 1. Uczestnicy:
 • mieszkańcy Włocławka i okolic.
 1. Cele:
 • zdobycie wiedzy z zakresu aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i województwa,
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej,
 • zapoznanie się z ofertą edukacji statystycznej.
 1. Osoby prowadzące: Aniceta Chmielewska, Dorota Maciejewska, Grzegorz Dudziński, Marek Ręklewski.
 1. Materiały pamiątkowe:

11 czerwca 2016 r.

Spotkanie pt.: „Dni Inowrocławia"

 1. Uczestnicy:
 • mieszkańcy Inowrocławia.
 1. Cele:
 • zdobycie wiedzy z zakresu aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i województwa,
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej,
 • zapoznanie się z ofertą edukacji statystycznej.
 1. Osoby prowadzące: Wioletta Szałkiewicz, Anna Wojtylak, Anita Patyk.
 1. Materiały pamiątkowe:

4 czerwca 2016 r., Bydgoszcz

Seminarium: „Spotkanie ze statystyką. Statystyka i kłamstwo”

1. Uczestnicy:

100 osób, przedstawiciele:

 • kadry naukowej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy,
 • przedstawiciele organów administracji samorządowej,
 • studenci i mieszkańcy regionu.

2. Cele:

 • zdobycie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej,
 • rozwinięcie umiejętności prawidłowej prezentacji i interpretacji danych,
 • kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności udziału w badaniach przeprowadzanych przez służby statystyki publicznej.

3. Osoby prowadzące: Barbara Ptaszyńska, Wiesława Gierańczyk, Maciej Ryczkowski, Monika Kilan, Karolina Hunker.

4. Materiały pamiątkowe:


1 czerwca 2016 r.

Spotkanie pt.: „Dzień Dziecka w Bydgoszczy”

 1. Uczestnicy:
 • młodzi mieszkańcy Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej.
 1. Osoby prowadzące:
  Michał Cabański, Małgorzata Górka, Karolina Hunker, Ewa Liminowicz.
 2. Materiały pamiątkowe:

1 czerwca 2016 r.

Spotkanie pt.: „Dzień Dziecka we Włocławku”

 1. Uczestnicy:
 • dzieci i młodzież - mieszkańcy Włocławka.
 1. Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej.
 1. Osoby prowadzące:  Aniceta Chmielewska, Marek Ręklewski, Tomasz Zalewski.
 2. Materiały pamiątkowe:

1 czerwca 2016 r.

Spotkanie pt.: „Dzień Dziecka w Inowrocławiu”

 1. Uczestnicy:
 • dzieci i młodzież - mieszkańcy Inowrocławia.
 1. Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej.
 1. Osoby prowadzące: Anita Patyk, Dorota Świtała.
 2. Materiały pamiątkowe:

1 czerwca 2016 r.

Spotkanie pt.: „Dzień Dziecka w Toruniu”

 1. Uczestnicy:
 • dzieci i młodzież - mieszkańcy Torunia.
 1. Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną,
 •  propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej.
 1. Osoby prowadzące: Anna Kaźmierczak, Monika Lemieszka, Marcin Wieczorkowski, Maria Stańczewska.
 2. Materiały pamiątkowe:

21 maja 2016 r.

Spotkanie pt.: „Bydgoski Festiwal Nauki"

 1. Uczestnicy:
 • mieszkańcy regionu.
 1. Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej,
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną,
 • zdobycie wiedzy na temat badań ankietowych.
 1. Osoby prowadzące:   Małgorzata Górka, Michał Cabański, Anna Hoffmann,  Karolina Hunker, Kamila Iwanek, Jadwiga Kosowska, Ewa Liminowicz, Patrycja Podemska.
 2. Materiały pamiątkowe:

20 maja 2016 r.

BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI – ZŁAP BAKCYLA NAUKI Z URZĘDEM STATYSTYCZNYM – GRA ZESPOŁOWA „ STATYSTYCZNY KLUCZ”

 1. Uczestnicy:
 • uczniowie,
 • mieszkańcy regionu.
 1. Cele:
 • zdobycie wiedzy nt. publikacji Urzędu Statystycznego i umiejętność korzystania z nich,
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu statystyki (w jaki sposób i w jakim celu pozyskuje się dane, gdzie można znaleźć dane),
 • uzyskanie informacji nt. ścieżek dostępu do danych statystycznych,
 • umiejętność szyfrowania oraz deszyfrowania wiadomości statystycznych,
 • umiejętność porównywania zgromadzonych danych oraz wyciągania wniosków.
 1. Osoby prowadzące:   Jadwiga Kosowska, Patrycja Podemska, Anna Hoffmann.
 2. Materiały pamiątkowe:

19 maja 2016 r.

BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI – ZŁAP BAKCYLA NAUKI Z URZĘDEM STATYSTYCZNYM – WYKŁAD Z POKAZEM „PUŁAPKI STATYSTYCZNEGO MYŚLENIA”

 1. Uczestnicy:
 • uczniowie i studenci,
 • mieszkańcy regionu.
 1.  Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu statystyki i najpopularniejszych miar statystycznych.
 1. Osoby prowadzące: Monika Kilan

12 maja 2015 r.

Dni Otwarte Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy pt. „Statystyka – zobacz więcej”

 1. Uczestnicy: 
 • mieszkańcy Bydgoszczy,
 • 21 studentów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • zapoznanie z koncepcją i możliwościami systemu STRATEG,
 • zapoznanie się z miernikami dostępnymi w bazie danych STRATEG,
 • zapoznanie się z metodami wyszukiwania wskaźników oraz sposobami ich prezentacji,
 • rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania danych statystycznych niezbędnych do monitorowania realizacji celów polityki spójności oraz krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych,
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • poznanie przekroju informacji znajdującym się w Banku Danych Lokalnych,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz zawartych w nich metadanych,
 • rozwinięcie umiejętności generowania danych, rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i korzystania z wyjaśnień dotyczących danych statystycznych zawartych w Banku,
 • przybliżenie zakresu informacyjnego oraz form udostępniania informacji z wykorzystaniem Portalu.
 1. Osoby prowadzące:  Monika Kilan, Patrycja Podemska, Kamila Iwanek, Małgorzata Górka, Karolina Hunker.
 2. Materiały pamiątkowe:

24 października 2015 r.

Spotkanie pt.: Statystyka publiczna … i nie"

1. Uczestnicy:

100 osób, przedstawiciele:

 • kadry naukowej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy,
 • przedstawiciele organów administracji samorządowej,
 • studenci i mieszkańcy regionu.

2. Cele:

 • zdobycie wiedzy z zakresu informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju,
 • zdobycie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej,
 • rozwinięcie umiejętności prawidłowej prezentacji i interpretacji danych,
 • kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności udziału w badaniach przeprowadzanych przez służby statystyki publicznej.

3. Osoby prowadzące: Wioletta Zwara, Dominik Śliwicki, Maciej Ryczkowski, Monika Kilan, Joanna Wierzbińska.

4. Materiały pamiątkowe


6 września 2015 r.

Spotkanie pt.: Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej"

 1. Uczestnicy:
 • reprezentanci władz samorządowych,
 • mieszkańcy regionu.
 1. Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej,
 • zapoznanie z metodologią i terminami  badań ankietowych,
 • zapoznanie się z ofertą edukacji statystycznej,
 • zdobycie wiedzy z zakresu aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
 1. Osoby prowadzące: Paulina Goldiszewicz-Cyl, Małgorzata Górka, Karolina Hunker, Patrycja Podemska, Ewa Panic-Kentzer, Piotr Kacprowicz.
 2. Materiały pamiątkowe:

1 czerwca 2015 r.

Spotkanie pt.: Dzień Dziecka - Statystyka już dla smyka"

 1. Uczestnicy:
 • mieszkańcy Bydgoszczy.
 1.  Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej.
 1. Osoby prowadzące: Agnieszka Krautforst-Kłoszewska, Małgorzata Górka, Rafał Lis, Kamila Iwanek.
 2. Materiały pamiątkowe:

1 czerwca 2015 r.

Spotkanie pt.: Dzień Dziecka - Statystyka już dla smyka"

 1. Uczestnicy:
 • mieszkańcy Torunia.
 1. Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej.
 1. Osoby prowadzące:  Katarzyna Kubicka, Wiesława Ziętara, Marcin Wieczorkowski, Tomasz Klunder.

1 czerwca 2015 r.

Spotkanie pt.: Dzień Dziecka - Statystyka już dla smyka"

 1. Uczestnicy:
 • mieszkańcy Włocławka.
 1. Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej.
 1. Osoby prowadzące:  Aniceta Chmielewska, Kamila Politowska, Marek Ręklewski.
 2. Materiały pamiątkowe:

23 maja 2015 r.

Spotkanie pt.: Święto Miasta Bydgoszczy-Rozszyfrujmy Bydgoszcz"

 1. Uczestnicy:
 • mieszkańcy regionu.
 1. Cele:
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną,
 • propagowanie statystyki publicznej w ramach działalności publikacyjnej,
 • zdobycie wiedzy na temat badań ankietowych.
 1. Osoby prowadzące:  Bożena Małecka, Agnieszka Krautforst-Kłoszewska, Paulina Olbryś,  Karolina Hunker,  Patrycja Podemska, Radosław Żmuda-Trzebiatowski, Ewa Panic-Kentzer, Piotr Kacprowicz.
 2. Materiały pamiątkowe:
Do góry