Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

11 grudnia 2017 r. – 9 marca 2018 r., woj. kujawsko-pomorskie

Wojewódzki Konkurs Statystyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych „Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki”

 1. Współorganizator:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cel konkursu:
  Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego miał na celu rozwijanie wśród uczniów umiejętności analizy i interpretacji danych liczbowych oraz formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonej dedukcji, utrwalenie wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz popularyzowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
 3. Zakres współpracy:
  Udział przedstawiciela w pracach komisji konkursowej.

 

25 maja 2017 r., Bydgoszcz

Wykład pt. „Statystyka – jak jest naprawdę?”

 1. Uczestnicy:
  18 uczestników Bydgoskiego Festiwalu Nauki zorganizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 2. Cele:
 • rozwijanie świadomości uczestników w zakresie sposobu organizacji badań statystycznych oraz znaczenia udziału w badaniu dla jakości danych gromadzonych w czasie badania;
 • rozwijanie świadomości nt. obszarów zastosowania wynikowych informacji statystycznych udostępnianych przez statystykę publiczną;
 •  przekazanie wiedzy nt. form prezentowania danych oraz interpretacji wybranych miar statystycznych.
 1. Prowadzący: Monika Kilan

 

18-19 maja 2017 r., Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Czego boją się Europejczycy? Szanse i zagrożenia społeczeństwa ponowoczesnego”

 1. Organizator/Współorganizator:
  Katedra Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Ok. 30 prelegentów i gości, reprezentujący głównie ośrodki akademickie z całego kraju, a także Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz studenci UKW.
 3. Cel konferencji/seminarium:
  Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat zmian demograficznych, różnych wymiarów bezpieczeństwa, kwestii migracyjnych  oraz określenie podstaw do diagnozy sytuacji w jakiej znajduje się obecnie Europa.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Barbara Ptaszyńska
  „Jakość życia Polaka – Europejczyka”.
 5. Materiały
  http://www.wydzialnaukspolecznych.ukw.edu.pl//jednostka/wydzial_administracji/konferencje-naukowe/31874/

11 maja 2017 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Warsztat komputerowy pt. „System monitorowania Rozwoju STRATEG”

 1. Uczestnicy:
  34 studentów kierunku Ekonomia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • poznanie przekroju informacji oraz funkcjonalności Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z Systemu STRATEG – generowanie zestawień danych.
 1. Prowadzący:
  Patrycja Podemska, Kamila Iwanek.

10 maja 2017 r., Bydgoszcz

Spotkanie dot. zasad zatrudniania w administracji publicznej

 1. Organizator: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy: 16 studentów Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 2 opiekunów naukowych
 3. Cel spotkania:
 • przybliżenie działalności statystyki publicznej;
 • przybliżenie struktury organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy;
 • przybliżenie zasad obowiązujących w trakcie aplikowania do instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem administracji rządowej.

 

28 marca 2017 r., Bydgoszcz

Spotkanie Rady Interesariuszy Instytutu Matematyki

 1. Organizator/Współorganizator:
  Instytut Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Członkowie Rady:
  Wioletta Zwara
 3. Cel spotkania/utworzenia/powołania zespołu:
 • omówienie ram dalszej współpracy w związku z pogłębieniem wpływu Interesariuszy zewnętrznych na działalność Uniwersytetu,
 • przedstawienie nowej przewodniczącej instytutowego Zespołu ds. kontaktu ze środowiskiem.
 1. Główne zadania:
 • monitorowanie potrzeb informacyjnych,  
 • promocja systemu statystyki publicznej jako partnera dla świata nauki.
 1. Materiały:
  brak

30 stycznia 2017 r., Bydgoszcz

Wykład pt. „Statystyka publiczna – od danych do wynikowych informacji statystycznych”

 1. Uczestnicy:
  Opiekun dydaktyczny wraz z grupą 15 studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zrzeszonych w Kole Naukowym Prawo i Społeczeństwo.
 2. Cele:
 • przybliżenie działalności statystyki publicznej,
 • omówienie organizacji i przebiegu badań statystycznych z uwzględnieniem roli ankietera statystycznego,
 • przedstawienie zasad nakładania tajemnicy statystycznej w kontekście bezpieczeństwa danych identyfikowalnych gromadzonych w czasie badań statystycznych,
 • przybliżenie dostępności wynikowych informacji statystycznych z uwzględnieniem znaczenia informacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
 1. Prowadzący:
  Monika Kilan
 2. Materiały:

19 grudnia 2016 r., Bydgoszcz

Warsztaty komputerowe pt. „Bank Danych Lokalnych”

 1. Uczestnicy:
  18 studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i 1 pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • zapoznanie się z portalami informacyjnymi GUS i US,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z Banku Danych Lokalnych – generowanie zestawień danych i wykresów z uwzględnieniem różnych parametrów,
 • zapoznanie się z modułem Przekroju terytorialnego BDL – praktyczne ich wykorzystanie.
 1. Prowadzący:
  Patrycja Podemska, Jadwiga Kosowska.

 

29 listopada 2016 r., Bydgoszcz

Konferencja: „Społeczno-kulturowe czynniki kształtowania potencjału rozwojowego regionu kujawsko-pomorskiego"

 1. Organizator/Współorganizator:
  Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”
  Forum Rozwoju Regionalnego
 2. Uczestnicy:
 • akademicy
 • organizacje samorządowe
 • administracja rządowa i samorządowa
 1. Cel konferencji/seminarium:
 • Przedyskutowanie kulturowo-społecznych czynników wzrostu i barier rozwojowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego na szerokiej podbudowie teoretycznej i praktyki społeczno-politycznej, ekonomicznej i kulturowej oraz zdefiniowanie społeczno-kulturowych instrumentów pobudzania wzrostu rozwoju regionalnego.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Magdalena Miśko
  Wygłoszono referat pt. „Jak korzystać z danych statystycznych? Analiza przypadku imprez masowych w województwie kujawsko-pomorskim”.
 2. Materiały:
  Zostanie przygotowana publikacja zawierająca pełne teksty wystąpień wszystkich prelegentów.

 

26 listopada 2016 r., Bydgoszcz, Dom Ekonomisty ul. Długa 34

Konferencja naukowa pt. „Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne”

 1. Organizator/Współorganizator:
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych CIASF przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy oraz Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Ok. 50 gości, głównie przedstawiciele świata nauki z całego kraju, a także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej  z województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Cel konferencji/seminarium:
  Konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, a także administracji publicznej  w celu wymiany spostrzeżeń, interpretacji oraz wniosków i zaleceń dotyczących bieżących przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Joanna Wojciechowska
  Referat pt. „Wybrane aspekty oddziaływania sektora przemysłowego  oraz gospodarki komunalnej w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski  oraz wybranych województw”.
  Celem prezentacji była analiza udziału sektora przemysłowego oraz gospodarki komunalnej w korzystaniu ze środowiska. Zwrócono uwagę na następujące aspekty korzystania ze środowiska: zużycie energii elektrycznej, ilość wytwarzanych odpadów oraz oczyszczanych ścieków. Zestawiono m.in. udział opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, a także udział środków trwałych, kosztów bieżących i wydatków gospodarstw domowych w nakładach na ochronę środowiska.
 5. Materiały:
  Monografia z przesłanymi artykułami zostanie wydana do końca czerwca 2017 r. Najlepszych 11 artykułów zostanie opublikowana w interdyscyplinarnym, recenzowanym i wychodzącym od 1992 roku piśmie „Transformacje” wydawanym przez Akademię Leona Koźmińskiego Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych i Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna „Transformacje”.

20 i 27 października 2016 r., Bydgoszcz

Cykl warsztatów z okazji Europejskiego Dnia Statystyki Warsztaty komputerowe pt. „Bank Danych Lokalnych”

 1. Uczestnicy:
  74 studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • zapoznanie się z portalami informacyjnymi GUS i US,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z Banku Danych Lokalnych – generowanie zestawień danych i wykresów z uwzględnieniem różnych parametrów,
 • zapoznanie się z modułem Przekroju terytorialnego BDL – praktyczne ich wykorzystanie.
 1. Prowadzący:
  Jadwiga Kosowska, Marta Kordylewicz, Patrycja Podemska.
 2. Materiały:

16 i 23 maja 2016 r.

Cykl szkoleń: „System Monitorowania Rozwoju STRATEG”

 1. Uczestnicy
 • 43 studentów kierunku Ekonomia z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • zapoznanie z koncepcją i możliwościami systemu STRATEG,
 • zapoznanie się z miernikami dostępnymi w bazie danych STRATEG,
 • zapoznanie się z metodami wyszukiwania wskaźników oraz sposobami ich prezentacji,
 • rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania danych statystycznych niezbędnych do monitorowania realizacji celów polityki spójności oraz krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych,
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • poznanie przekroju informacji znajdującym się w Banku Danych Lokalnych,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz zawartych w nich metadanych,
 • rozwinięcie umiejętności generowania danych, rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i korzystania z wyjaśnień dotyczących danych statystycznych zawartych w Banku,
 • przybliżenie zakresu informacyjnego oraz form udostępniania informacji z wykorzystaniem Portalu.
 1. Osoby prowadzące:  Patrycja Podemska, Jadwiga Kosowska.

12 maja 2016 r.

Drzwi Otwarte Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy pt. „Statystyka – zobacz więcej”

 1. Uczestnicy: 
 • mieszkańcy Bydgoszczy,
 • 21 studentów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • zapoznanie z koncepcją i możliwościami systemu STRATEG,
 • zapoznanie się z miernikami dostępnymi w bazie danych STRATEG,
 • zapoznanie się z metodami wyszukiwania wskaźników oraz sposobami ich prezentacji,
 • rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania danych statystycznych niezbędnych do monitorowania realizacji celów polityki spójności oraz krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych,
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • poznanie przekroju informacji znajdującym się w Banku Danych Lokalnych,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz zawartych w nich metadanych,
 • rozwinięcie umiejętności generowania danych, rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i korzystania z wyjaśnień dotyczących danych statystycznych zawartych w Banku,
 • przybliżenie zakresu informacyjnego oraz form udostępniania informacji z wykorzystaniem Portalu.
 1. Osoby prowadzące:  Monika Kilan, Patrycja Podemska, Kamila Iwanek, Małgorzata Górka, Karolina Hunker.

 

21 kwietnia 2016 r., Bydgoszcz

Drzwi Otwarte Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy pt. „Statystyka publiczna w życiu codziennym”

 1. Uczestnicy:
  22 studentów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • zapoznanie z możliwościami odbywania praktyk i staży w US oraz z ich możliwym przebiegiem,
 • zapoznanie ze sposobem rejestrowania podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON oraz wypełnianiem wybranych wniosków,
 • zapoznanie z badaniami i analizami prowadzonymi w obszarze rynku pracy,
 • zapoznanie z publikacjami statystycznymi oraz ogólnodostępnymi bankami danych statystycznych i ich przekrojem tematycznym i terytorialnym,
 • zapoznanie z działalnością Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
 1. Osoby prowadzące: Joanna Ćwiek, Magdalena Dembowska, Kamila Iwanek, Monika Kilan, Jadwiga Owsiak, Dominik Śliwicki, Magdalena Świtała.
 2. Materiały pamiątkowe:

 

4 marca 2016 r., Bydgoszcz

Seminarium pt. Statystyka wokół nas – Bank Danych Lokalnych"

 1. Uczestnicy:
  studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i kandydaci na studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 2. Cele:
 • poznanie przekroju informacji znajdującym się w Banku Danych Lokalnych,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz zawartych w nich metadanych,
 • rozwinięcie umiejętności generowania danych, rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i korzystania z wyjaśnień dotyczących danych statystycznych zawartych w Banku.
 1. Osoba prowadząca: Jadwiga Owsiak.

 

18 listopada 2015 r., Bydgoszcz

Konferencja Naukowa: IV Ogólnopolska konferencja naukowa „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”

 1. Organizator:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cel konferencji:
  Podsumowanie 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Monika Kilan
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Rola wynikowych informacji statystycznych w obrazowaniu zmian społeczno-gospodarczych”. Zaprezentowano zestaw wskaźników statystycznych obrazujących zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej oraz bazy danych statystyki publicznej.

8 maja 2015 r., Bydgoszcz

Warsztat komputerowy pt. Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce"

 1. Uczestnicy:
  12 studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • poznanie elementów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • poznanie zakresu informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji,
 • uzyskanie informacji dotyczących wpływu czynników pozastatystycznych na jakość informacji statystycznych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • rozwinięcie umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.
 1. Osoby prowadzące: Monika Kilan, Paulina Goldiszewicz-Cyl.

 

24 kwietnia 2014 r., Bydgoszcz

Spotkanie interdyscyplinarne Interesariuszy Zewnętrznych

 1. Organizator:
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz pogłębiona dyskusja na temat oczekiwań potencjalnych pracodawców i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy w odniesieniu do zdobytych umiejętności, kompetencji i wiedzy z jakimi opuszczają mury Uniwersytetu absolwenci kierunku Socjologia.
 3. Zakres współpracy:
  Monitorowanie potrzeb informacyjnych oraz promocja systemu statystyki publicznej jako partnera dla świata nauki.

 

16 maja 2013 r., Bydgoszcz

Wykład pt. Działalność Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w zakresie edukacji statystycznej"

 1. Uczestnicy:
  ok. 50 studentów III roku pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cel:
 • zapoznanie z działalnością Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w zakresie edukacji statystycznej uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego jako dobry przykład innowacyjności w zapoznawaniu uczniów z dostępnymi informacjami o regionie.
 1. Osoba prowadząca: Monika Kilan.

 

7 maja 2013 r., Bydgoszcz

Zaopiniowanie programu kształcenia na kierunku Socjologia

 1. Organizator:
  Katedra Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Uwzględnienie  opinii nt. programu kształcenia na kierunku Socjologia (studia pierwszego stopnia)  przy opracowywaniu kolejnych programów kształcenia.
 3. Zakres współpracy:
  Zaopiniowanie programu kształcenia na kierunku Socjologia (studia pierwszego stopnia) pod kątem przydatności treści i efektów kształcenia na rynku pracy.
Do góry