Powrót


Komitet Organizacyjny


 

Przewodnicząca - dr inż. Małgorzata Zajdel
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego


Wiceprzewodnicząca - Elżbieta Łopatkowa
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedra Informatyki w Zarządzaniu


Członkowie:


mgr inż. Aleksandra Cemel
SOFTEAM sp. z o.o.


dr Krzysztof Grochowski
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedra Informatyki w Zarządzaniu


mgr inż. Daniel Zwierzchowski
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedra Informatyki w Zarządzaniu