Powrót


Komitet Naukowy


 

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Janusz Aleksander Kacprzyk
Instytut Badań Systemowych Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Zakład Systemów Inteligentnych


Członkowie:


prof. dr hab. Ryszard Budziński
Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych


prof. dr hab. Witold Chmielarz
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania


prof. dr hab. Ludosław Drelichowski
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedra Informatyki w Zarządzaniu


prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Metod Stochastycznych


dr hab. inż. Arkadiusz Januszewski, prof. UTP
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedra Inżynierii Zarządzania


dr hab. inż. Przemysław Lech
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Rachunkowości


prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Informatyki Ekonomicznej


prof. dr hab. Cezary Orłowski
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi


dr hab. Waldemar Wolski, prof. US
Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Zakład Systemów Internetowych


prof. dr hab. Bogdan Żółtowski
Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Zakład Pojazdów i Diagnostyki


dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. UTP
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedra Inżynierii Zarządzania