Powrót


Cel i tematyka kongresu


 

XII Kongresu
Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

 

Celem Kongresu jest prezentacja dorobku naukowego w zakresie rozwoju systemów wspomagania decyzji i zastosowania narzędzi Business Intelligence w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach, a także przedstawienie korzyści z wdrożenia rozwiązań oraz ich funkcjonalności wspierających cały proces zarządzania, w tym budżetowania.

 

Dodatkowo drugiego dnia konferencji odbędzie się zebranie sprawozdawco-wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Omówiona zostanie, w postaci sprawozdania, działalność władz Stowarzyszenia w minionych czterech latach oraz wybrane zostaną nowe władze, a także będą podjęte niezbędne uchwały walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia.

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI: