W województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2019 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 268,2 tys. osób.