W województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 9,8% niż rok wcześniej.