Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Dostępność do szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010, 2020 i 2035
26.06.2012
2 Informacja sygnalna Kształcenie zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.
04.10.2013
3 Informacja sygnalna Studenci i absolwenci szkół wyższych według podgrup kierunków w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.
29.11.2013
4 Informacja sygnalna Szkoły dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14
14.10.2014
5 Informacja sygnalna Doktoranci w województwie kujawsko-pomorskim 2013 r.
28.11.2014
6 Informacja sygnalna Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny w szkołach podstawowych
15.10.2015
7 Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.
30.11.2015
8 Informacja sygnalna Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2015/2016. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
14.10.2016

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie I - III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie I - III 2015 r.
2 Informacja sygnalna Miasta w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Kondycja finansowa
31.01.2017 Archiwum Miasta w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Kondycja finansowa

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wybrane dane o podregionach w województwie kujawsko-pomorskim
16.07.2010 Archiwum Wybrane dane o podregionach w województwie kujawsko-pomorskim
2 Informacja sygnalna Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w województwie kujawsko-pomorskim
27.07.2011
3 Informacja sygnalna Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny na tle województwa kujawsko-pomorskiego
19.11.2012
4 Informacja sygnalna Seniorzy w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r. – aktywność społeczno-ekonomiczna, kondycja zdrowotna i opieka instytucjonalna
21.01.2014
5 Informacja sygnalna Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko -pomorskim (edycja II)
04.04.2014 Archiwum Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko -pomorskim (edycja II)
6 Informacja sygnalna Potencjał społeczno-gospodarczy i turystyczny gmin województwa kujawsko-pomorskiego położonych na szlaku Międzynarodowych Dróg Wodnych E-40 i E-70 w 2012 r.
11.06.2014
7 Informacja sygnalna Innowacje mikroprzedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2013
09.03.2016
8 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
30.09.2016 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
9 Informacja sygnalna Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2013–2015
16.12.2016 Archiwum Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2013–2015
10 Informacja sygnalna Transport w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
30.01.2017
11 Informacja sygnalna Tereny wiejskie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Infrastruktura komunalna
28.02.2017 Archiwum Tereny wiejskie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Infrastruktura komunalna
12 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2017 r.
28.04.2017 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2017 r.
13 Informacja sygnalna Potencjał demograficzno-gospodarczy miast położonych na szlaku Wisły w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
15.05.2017

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ludność i ruch naturalny w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.
31.05.2011 Archiwum Ludność i ruch naturalny w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.
2 Informacja sygnalna Prognoza ludności w województwie kujawsko-pomorskim do 2035 r. według powiatów i wybranych grup wieku
24.02.2012
3 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna w województwie kujawsko-pomorskim do 2035 r. dla ludności miejskiej i wiejskiej
02.01.2013
4 Informacja sygnalna Kobiety w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r. Kobiety - Matki
15.07.2013
5 Informacja sygnalna Osoby starsze - sytuacja demograficzna i stacjonarna pomoc społeczna w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.
28.08.2013
6 Informacja sygnalna Kobiety w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. Małżeństwa, separacje, rozwody
27.06.2014
7 Informacja sygnalna Prognoza ludności do 2050 roku dla województwa kujawsko-pomorskiego
23.02.2015
8 Informacja sygnalna Prognoza ludności do 2050 roku dla powiatów i miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego
10.04.2015
9 Informacja sygnalna Sytuacja demograficzno-społeczna osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
28.05.2015
10 Informacja sygnalna Kobiety w województwie kujawsko-pomorskim (opracowanie sygnalne)
26.06.2015
11 Informacja sygnalna Urodzenia i dzietność kobiet w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.
10.07.2015
12 Informacja sygnalna Kobiety w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
28.06.2016
13 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
29.06.2016 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
14 Informacja sygnalna Ludność w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.
17.05.2017

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wybrane informacje o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2010 r.
29.10.2010 Archiwum Wybrane informacje o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2010 r.
2 Informacja sygnalna Ochrona środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
24.11.2016 Archiwum Ochrona środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na koniec 2016 r.
13.02.2017 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na koniec 2016 r.
2 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
28.02.2017 Archiwum Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Kobiety na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.
16.03.2012
2 Informacja sygnalna Zewnętrzne przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim na tle pozostałych województw
24.09.2014
3 Informacja sygnalna Wewnątrzwojewódzkie przepływy ludności związane z zatrudnieniem w województwie kujawsko-pomorskim 2011 r.
28.11.2014
4 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r.
21.12.2015
5 Informacja sygnalna Wynagrodzenia pracowników według cech społeczno-ekonomicznych za październik 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim
12.02.2016 Archiwum Wynagrodzenia pracowników według cech społeczno-ekonomicznych za październik 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim
6 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
20.06.2016 Archiwum Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
7 Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
01.08.2016 Archiwum Warunki pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
8 Informacja sygnalna Młodzi w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Rynek pracy w IV kwartale 2015 r.
19.08.2016 Archiwum Młodzi w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Rynek pracy w IV kwartale 2015 r.
9 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.
31.03.2017 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.
10 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2016 r.
31.03.2017 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2016 r.

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
21.07.2016 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów oraz pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
29.02.2016 Archiwum Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów oraz pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
2 Informacja sygnalna Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
04.07.2016 Archiwum Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.
16.05.2017 Archiwum Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych emerytów w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.
04.04.2014
2 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
21.10.2016 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

Zdrowie. Pomoc społeczna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Placówki opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r.
09.04.2013
2 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r.
23.12.2014
3 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. - ratownictwo medyczne
29.12.2015
4 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. – dzieci i młodzież
30.12.2016
Do góry