W województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2018 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 260,0 tys. osób.