W województwie kujawsko-pomorskim w maju 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 8,1% niż rok wcześniej.