Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Bieżące badania ankietowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
Badania są w pełni anonimowe i pozwalają uzyskać wiedzę o cenach oraz sytuacji gospodarstw domowych i rolnych w kraju i regionie.

 

Informujemy, iż każdego miesiąca na terenie całego kraju przeprowadzane są reprezentacyjne badania ankietowe:

                   

Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności 3.04-31.05.2017

W dniach od 3 kwietnia do 31 maja 2017 roku na terenie całej Polski przeprowadzone zostanie Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC).

W związku z jego realizacją pracownicy urzędów statystycznych we wszystkich województwach odwiedzą wylosowane gospodarstwa domowe, w celu przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich.

Jeśli to Państwa gospodarstwo domowe zostało wylosowane, otrzymają Państwo list zapowiedni z Głównego Urzędu Statystycznego, będący zaproszeniem do udziału w badaniu.

Bardzo prosimy o przychylność wobec ankietera  i życzliwą współpracę.

Zebrane podczas badania dane pozwolą na uzyskanie wielu istotnych informacji o warunkach życia polskich gospodarstw domowych (w tym: warunkach mieszkaniowych, aktywności ekonomicznej, dochodach czy stanie zdrowia). Ponadto, możliwe będzie porównanie sytuacji polskich gospodarstw domowych z gospodarstwami innych krajów Unii, ponieważ badanie to realizowane jest także na obszarze całej Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat warunków życia ludności  znajdą Państwo na stronie GUS oraz na stronie Eurostatu (Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej).

W przypadku wątpliwości, w celu potwierdzenia tożsamości ankieterów, prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy: p. Łukaszem Majchrzakiem − tel. 52 36 69 482 lub p. Anną Wilską - tel. 52 36 69 362.

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z p. Kingą Mikołajewską − tel. 52 36 69 409 (w godz. 7:00-15:00).

Gwarantujemy poufność informacji. Ankieterzy realizujący badanie w terenie zobowiązani są do zachowania tajemnicy, a dane indywidualne zbierane w badaniu wykorzystywane są jedynie  do analiz zbiorczych. 

Badanie kondycji gospodarstw domowych 08-17.05.2017

W dniach od 8 do 17 maja 2017 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne kondycji gospodarstw domowych (postaw konsumentów): Badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD).

Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.  Wyniki badania są wykorzystywane w procesie makroekonomicznych decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych, do opracowywania prognoz ekonomicznych oraz analizowania cykli koniunkturalnych.

Wywiad ankieterski zostanie prowadzony:

  • bezpośrednio - przez ankieterów statystycznych (pracowników urzędów statystycznych) w dniach od 8 do 17 maja 2017 r.
  • telefonicznie - przez teleankieterów GUS w dniach od 8 do 10 maja 2017 r.

W przypadku wątpliwości, w celu potwierdzenia tożsamości ankieterów, prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy: p. Łukaszem Majchrzakiem − tel. 52 36 69 482 lub p. Anną Wilską - tel. 52 36 69 362.

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z p. Elżbietą Sendrowicz − tel. 52 36 69 333 (w godz. 7:00-15:00).

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (cały rok)

Celem tego badania jest ustalenie bilansu siły roboczej w naszym kraju z wyróżnieniem 3 podstawowych kategorii ludności: pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Na tej podstawie dokonywane są analizy rynku pracy pod kątem oceny występującego bezrobocia, a także struktur zatrudnienia wg cech społeczno-demograficznych oraz zawodowych.
Wyniki badania są wykorzystywane do analizy sytuacji  w zakresie aktywności ekonomicznej członków gospodarstw domowych, ale przede wszystkim posłużą do opracowywania prognoz oraz analizowania sytuacji na rynku pracy, w tym ocenie skali i stopnia zmian natężenia bezrobocia w ujęciu przestrzennym.

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z p. Piotrem Kacprowiczem − tel. 52 36 69 367 (w godz. 7:00-15:00).

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (cały rok)

Przedmiotem badania jest przede wszystkim budżet gospodarstwa domowego, tzn. wielkość przychodów i rozchodów (pieniężnych i niepieniężnych) wszystkich członków badanego gospodarstwa domowego oraz ilościowe spożycie wybranych artykułów i usług.
Wyniki badania są wykorzystywane do m. in.: analizy poziomu i zróżnicowania warunków bytu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących to zróżnicowanie, ustalania poziomu minimalnego wynagrodzenia, szacowania obciążeń wydatkowych i podatkowych gospodarstw domowych, badania spożycia naturalnego oraz ubóstwa.

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z p. Elżbietą Sendrowicz − tel. 52 36 69 333 (w godz. 7:00-15:00).


Wywiady ankietowe  przeprowadzane są:

  • bezpośrednio - przez ankieterów (pracowników urzędów statystycznych) posiadających legitymację wydaną przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  • telefonicznie - przez teleankieterów GUS

Może to właśnie do Państwa mieszkania zawita lub zatelefonuje jeden z naszych ankieterów w celu przeprowadzenia wywiadu. W związku z tym, chcielibyśmy serdecznie prosić o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniach. Udzielając ankieterowi odpowiedzi na pytania, zawarte w ankiecie, staną się Państwo współtwórcami wyników poszczególnych badań.
Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi poszczególnych gospodarstw domowych lub rolnych, takimi jak adres czy nazwisko. Po analizach i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów lub map.
W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów  i teleankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikiem Urzędu Statystycznego dzwoniąc pod nr 52 366 94 82 (w godzinach pracy urzędu).

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach!

Do góry