W dniach od 1 kwietnia do 8 maja 2015 r. na terenie całego kraju realizowane będzie badanie „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych”. W związku z tym być może to właśnie do Państwa mieszkania zawita jeden z naszych ankieterów w celu przeprowadzenia wywiadu. Jeśli tak się stanie, chcielibyśmy serdecznie prosić o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniu.

Współpracować z Państwem będzie odpowiednio przeszkolony ankieter, posiadający legitymację i upoważnienie wydane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Udzielając ankieterowi odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach, poniekąd staną się Państwo współtwórcami badania.

Celem tego badania jest zebranie danych o wyposażeniu i wykorzystaniu przez gospodarstwa domowe nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, w tym komputerów i Internetu, a także o korzystaniu z zaawansowanych usług dostępnych w Internecie oraz sieciach telefonii komórkowej . Przekazane przez Państwa informacje pozwolą na ocenę stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz umożliwią obserwowanie efektów działań podejmowanych przez instytucje krajowe i organizacje międzynarodowe, zmierzających do zapewnienia wszystkim obywatelom Polski i Unii Europejskiej korzyści płynących ze stosowania technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w  różnych sferach życia.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. 

Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej (art. 10 i art. 54).

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt tel. (52) 3669483

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i współpracę z Państwa strony!